Calendar

Calendar ortodox 2020
IANUARIE (31 zile)ziua 10 ore, noaptea 14 ore
1M(†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei (Anul Nou) (Harţi)
2JÎnainteprăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, Ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov
3VSf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie (Zi aliturgică) (Harţi)
4SSoborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria (Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului)
5DSf. Sfinţit Mc. Teopempt şi Sf. Mc. Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Bobotezei) (Post)
Duminica dinaintea Botezului Domnului (Botezul lui Ioan); Ap. II Timotei IV, 5-8; Ev. Marcu I, 1-8; glas 4, voscr. 7
6L(†) Botezul Domnului (Boboteaza)
7M† Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului
8MSf. Cuv. Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărt.; Sf. Cuv. Domnica (Post)
9JSf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei
10V†) Sf. Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti; Sf. Grigorie, Ep. Nissei; Sf. Ier. Dometian, episcopul Melitinei; (Post)
11S† Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte; Sf. Cuv. Vitalie (Sâmbăta după Botezul Domnului)
12DSf. Mc. Tatiana diac. şi Eutasia
Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Efeseni IV, 7-13; Ev. Matei IV, 12-17; glas 5, voscr. 8
13LSf. Mc. Ermil şi Stratonic; Sf. Ier. Iacob episcopul din Nisibe
14MSf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait; Sf. Nina (Odovania Praznicului Botezului Domnului)
15MSf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul (Post)
16JCinstirea lanţului al Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citeţul
17V†) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou din Veria (Dezlegare la ulei şi vin)
18S† Sf. Ier. Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii Alexandriei
19DSf. Cuv. Macarie Egipteanul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. Mc. Eufrasia
Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproși); Ap. Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XVII, 12-19; glas 6, voscr. 9
20L† Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. In, Pin şi Rin; Sf. Mc. Vas şi Eusebiu
21MSf. Cuv. Maxim Mărturisitorul.; Sf. Mc. Neofit, Evghenie, Candid, Valerian şi Achila
22MSf. Ap. Timotei; Sf. Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul (Post)
23JSf. Sfinţit Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sfinţii Parinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic
24VSf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, episcopul Carpasiei (Post)
25S†) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului; †) Sf. Bretanion episcopul Tomisului
26D†) Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan
Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. I Timotei IV, 9-15; Ev. Luca XIX, 1-10; glas 7, voscr. 10
27L† Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana împărăteasa
28MSf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul; Sf. Muceniţă Haris
29MAducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei (Post)
30J†) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Sfinţit Mc. Ipolit, ep. Romei
31VSf. Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf. Mc. Trifena (Post)
FEBRUARIE (29 zile)ziua 11 ore, noaptea 13 ore
1SÎnainteprăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon, Sf. Muceniţe Perpetua şi Felicitas
2D(†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Sf. Mc. Iordan şi Gavriil
Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii); Ap. Evrei VII, 7-17; II Corinteni VI, 16-18; VII, 1; Ev. Luca II, 22-40; Matei XV, 21-28; glas 8, voscr. 11
3LSf. şi Dreptul Simeon; Sf. Proorociţă Ana
4MSf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfinţit Mc. Avramie
5MSf. Mc. Agata şi Teodula (Post)
6JSf. Ier. Vucol, episcopul Smirnei si Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare
7VSf. Ier. Partenie, episcopul Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada (Post)
8SSf. Mare Mc. Teodor Stratilat; Sf. Prooroc Zaharia; Sf. Mc. surori Marta şi Maria
9DSf. Mc. Nichifor; Sf. Sfinţiţi Mc. Marcel şi Pangratie (Începutul Triodului) (Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului)
Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului); Ap. II Timotei III, 10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14; glas 1, voscr. 1
10L†) Sf. Sfinţit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Enata şi Valentina
11MSf. Ier. Vlasie, episcopul Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa
12MSf. Ier. Meletie, arhiepiscopul Antiohiei celei Mari; Sf. Antonie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Hristea
13JSf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. şi Mc. Acvila şi soţia sa Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patriarhul Alexandriei
14VSf. Cuv. Auxenţiu, Maron şi Avraam; Sf. Filimon, Ep. Gazei
15SSf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior; Sf. Cuv. Eusebiu din Siria
16DSf. Sfinţit Mc. Pamfil; Sf. Mc. Valent, Pavel şi Seleuc; Sf. Cuv. Flavian, arhiepiscopul Constantinopolului
Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor); Ap. I Corinteni VI, 12-20; Ev. Luca XV, 11-32; glas 2, voscr. 2
17LSf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împăraţi Marcian şi Pulheria
18MSf. Leon, Ep. Romei; Sf. Agapit, Ep. Sinadei
19MSf. Ap. Arhip, Filimon şi soţia sa, Apfia; Sf. Cuv. Mărt. Evghenie şi Macarie (Post)
20JSf. Leon, Ep. Cataniei; Sf. Agaton, Ep. Romei; Sf. Cuv. Visarion
21VSf. Cuv. Timotei; Sf. Eustatie, Ep. Antiohiei (Post)
22SAflarea moaştelor Sf. Mc. din Evghenia; Sf. Cuv. Atanasie, Talasie şi Limneu (Pomenirea morților - Moșii de iarnă)
23D† Sf. Mc. Policarp, Ep. Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia
Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoșătoarei Judecăți); Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev. Matei XXV, 31-46; glas 3, voscr. 3
24L†) Întâia şi a doua aflare a Capului Sf. Ioan Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
25MSf. Tarasie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Alexandru şi Ipatie (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
26MSf. Porfirie, Arhiep. Gazei; Sf. Mc. Fotini; Sf. Teodor (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză) (Dezlegare la peşte)
27JSf. Cuv. Mărt. Procopie şi Talaleu (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
28VSf. Cuv. Vasile Mărturisitorul; Sf. Sfinţit Mc. Nestor; Sf. Sfinţit Mc. Proterie (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză) (Dezlegare la peşte)
29S†) Sf. Cuv. Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea (Sambata Sfintilor Cuviosi) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
MARTIE (31 zile)ziua 12 ore, noaptea 12 ore
1DSf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina; Sf. Mc. Antonina; Sf. Mc. Marcel şi Antonie (Lăsatul secului pentru Postul Mare) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
Duminica Lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai); Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Ev. Matei VI, 14-21; glas 4, voscr. 4
2LSf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Isihie şi Nestor (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Mare) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine şi apă)
3MSf. Mc. Eutropie, Cleonic şi Vasilisc (Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine şi apă)
4MSf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel şi Iuliana, sora lui (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post)
5JSf. Mc. Conon din Isauria; Sf. Mc. Conon Grădinarul, Sf. Mc. Iraida; Sf. Cuv. Marcu Pusnicul (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post)
6VSf. 42 de Mc. din Amoreea; Sf. Mc. Eufrosin; Aflarea Sfintei Cruci (Post)
7SSf. Mc. Ep. din Cherson: Vasilevs, Efrem, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor şi Elpidie (Sâmbăta Sf. Teodor - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei şi vin)
8DSf. Ier. Teofilact Mărt., Ep. Nicomidiei; Sf. Ier. Pavel Mărt.; Sf. Mc. Dometie (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica I din Post (a Ortodoxiei); Ap. Evrei XI, 24-26; 32-40; Ev. Ioan I, 43-51; glas 5, voscr. 5
9L†) Sf. 40 de Mc. din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian (Dezlegare la ulei şi vin)
10MSf. Mc. Codrat, Ciprian şi Dionisie (Post)
11MSf. Ier. Sofronie, Patr. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofin şi Talul Sf. Sfintit Mc.Pionie (Post)
12JSf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Grigorie Dialogul, Ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog (Post)
13VAducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor, Patr. Constantinopolului; Sf. Mc. Hristina din Persia (Post)
14SSf. Cuv. Benedict din Nursia; Sf. Mc. Alexandru din Pidna (Sâmbăta a II-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei şi vin)
15DSf. Mc. Agapie, Plisie şi Tirmolau (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Ap. Evrei I, 10-14; II, 1-3; VII, 26-28; VIII, 1-2; Ev. Marcu II, 1-12; Ioan X, 9-16; glas 6, voscr. 6
16LSf. Mc. Sabin Egipteanul, Papa şi Roman, Sf. Cuv. Anin; Sf. Cuv Hristodul din Patmos (Post)
17MSf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mc. Marin; Sf. Cuv. Teostirict imnograful (Post)
18MSf. Chiril, Arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim şi Evcarpion (Post)
19JSf. Mc. Hrisant, Daria şi Ilaria; Sf. Mc. Marian diaconul (Post)
20VSf. Cuv. Mc. ucişi în M-rea Sf. Sava cel Sfinţit; Sf. Ier. Nichita Mărturisitorul (Post)
21SSf. Ier. Iacob Mărturisitorul; Sf. Ier. Toma; Sf. Cuv. Serapion (Sâmbăta a III-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei şi vin)
22DSf. Sf. Cuv. Mc. Vasile, preotul din Ancira; Sf. Drosida, fiica împăratului Traian (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci); Ap. Evrei IV, 14-16; V, 1-6; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 7, voscr. 7
23LSf. Sf. Cuv. Mc. Nicon şi cei 199 ucenici ai lui (Post)
24MÎnainteprăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Cuv. Zaharia; Sf. Ier. Artemon (Post)
25M(†) Buna Vestire (Blagoveştenia) (Dezlegare la peşte)
26JSoborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Mc. Montanus pr. şi soţia sa Maxima; Sfintii 26 de Mc. din Goţia (Odovania Praznicului Bunei Vestiri) (Post)
27VSf. Mc. Matroana din Tesalonic; Sf. Prooroc Anania; Sf. Mc. Filit, Lidia şi fiii lor (Post)
28SSf. Cuv. Ilarion cel Nou; Sf. Cuv. Ştefan, făcătorul de minuni (Sâmbăta a IV-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei şi vin)
29DSf. Cuv. Mc. Marcu, Ep. Aretuselor; Sf. Mc. Chiril diac.; Sf. Mc. Iona si Varahisie (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica a IV-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic); Ap. Evrei VI, 13-20; Efeseni V, 8-19; Ev. Marcu IX, 17-32; Matei IV, 25; V, 1-12; glas 8, voscr. 8
30LSf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Prooroc Ioad; Sf. Euvula (Post)
31MSf. Mc. Ipatie, Ep. Gangrei; Sf. Acachie Mărt., Ep. Melitinei; Sf. Mc. Veniamin diac. (Post)
APRILIE (30 zile)ziua 13 ore, noaptea 11 ore
1MSf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Cuv. Macarie Mărt.; Sf. Mc. Gherontie (Denia Canonului cel Mare) (Post)
2JSf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian şi Edesie (Dezlegare la ulei şi vin)
3VSf. Cuv. Nichita Mărturisitorul si Ilirie; Sf. Mc. Elpidifor (Denia Acatistului Bunei Vestiri) (Post)
4SSf. Cuv. Gheorghe de la Maleon, Zosima şi Platon; Iosif, imnograful (Sâmbăta a V-a din Post - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei şi vin)
5DSf. Mc. Claudie, Diodor, Nichifor, Serapion, Teodul şi Agatopod (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica a V-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X, 32-45; Luca VII, 36-50; glas 1, voscr. 9
6LSf. Mc. Irineu, Ep. de Sirmium; Sf. Eutihie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Platonida; Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul şi Platonida (Post)
7MSf. Mc. Gheorghe Mărturisitorul, Ep. Mitilenei; Sf. Mc. Caliopie, Achilina şi Rufin diac. (Post)
8MSf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Hermas; Sf. Ier. Celestin, episcopul Romei (Post)
9JSf. Mc. Eupsihie din Cezareea; Sf. Mc. Vadim arhim. (Post)
10VSf. Mc. Terentie, Pompie, African şi Maxim; Sf. Mc. Dima (Post)
11S†) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Ramnicului; Sf. Sfinţit Mc. Antipa; Sf. Cuv. Trifina (Sâmbăta lui Lazăr - Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei şi vin)
12D†) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărturisitorul; Sf. Antuza (Denia Sf. și Marii Luni) (Dezlegare la peşte)
(†) Intrarea Domnului în Ierusalim (Duminica a VI-a din Post - a Floriilor); Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18
13LSf. și Marea Luni; Sf. Sfinţit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul (Denia Sf. și Marii Marți) (Numai seara, pâine şi apă)
14MSf. și Marea Marți; †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, Ep. Romanului; Sf. Martin Mărt., Ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida (Denia Sf. și Marii Miercuri) (Numai seara, pâine şi apă)
15MSf. și Marea Miercuri; Sf. Ap. Aristarh, Pud şi Trofim; Sf. Mc. Crescent şi Vasilisa (Denia Sf. și Marii Joi) (Numai seara, pâine şi apă)
16JSf. și Marea Joi; Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina şi Hionia (Pomenirea morților - Denia celor 12 Evanghelii, a Sf. și Marii Vineri) (Dezlegare la ulei şi vin)
17VSf. și Marea Vineri - Scoaterea Sf. Aer; Sf. Mc. Simeon, Ep. Persiei; Sf. Acachie, Ep. Melitinei (Denia Prohodului Domnului, a Sf. și Marii Sâmbete) (Zi aliturgică) (Post negru)
18SSf. și Marea Sâmbătă; Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Ier. Cosma, Ep. Calcedonului; Sf. Mc Ioan din Ianina (Post negru)
19D(Vecernia Învierii)
(†) Învierea Domnului (Sf. Paști); Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17
20L(†) A doua zi de Paști (Mărturia lui Ioan Botezătorul); †) Sf. Teotim, Ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina Atanasie si Ioasaf; Sf. Ap. Zaheu
21M(†) A treia zi de Paști (Drumul spre Emaus); Sf. Sfinţit Mc. Ianuarie; Sf. Mc. Alexandra, împărăteasa; Sf. Mc. Filipial; Sf. Mc. Teodor din Perga
22MSf. Ier. Teodor Sicheotul, Ep. Anastasiopolei; Sf. Ap. Natanail (Harţi)
23J†) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruinţă; Sf. Mc. Valerie
24V†) Izvorul Tămăduirii; †) Sf. Ier. Mărt.: Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Simion Stefan, Mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Mărt. din Maramureş; Sf. Mc. Pasicrat şi Valentin din Durostorum; Sf. Cuv. Elisabeta (Harţi)
25SSf. Ap. şi Ev. Marcu; †) Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului
26DSf. Mc. Vasile, Ep. Amasiei; Sf. Glafira; Sf. Mc. Chiril, Chindeu si Tasie din Axiopolis (Cernavodă)
Duminica a II-a după Paști (a Sf. Ap. Toma); Ap. Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1
27LSf. Sfinţit Mc. Simeon, ruda Domnului; Sf. Ap. Aristarh, Marcu şi Zinon
28MSf. Ap. Iason şi Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia
29MSf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv. Memnon Mărt. (Dezlegare la peşte)
30JSf. Ap. Iacob, fiul lui Zevedeu; Sf. Ier. Donat, episcopul Evriei
MAI (31 zile)ziua 14 ore, noaptea 10 ore
1VSf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie şi Acachie; Sf. Cuv. Isidora (Dezlegare la peşte)
2SAducerea moaştelor Sf. Atanasie cel Mare; †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), patriarhul Constantinopolului
3D†) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei şi soţia sa Mavra; Sf. Mc. Diodor şi Rodopian, diac.; Sf. Cuv. Teodosie
Duminica a III-a după Paști (a Mironosițelor); Ap. Fapte VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, voscr. 4
4LSf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Valerian şi Nichifor
5MSf. M. Mc. Irina; Sf. Mc. Neofit, Gaie şi Gaian
6MSf. şi Dreptul Iov; Sf. Cuv. Mamant, Pahomie şi Ilarion (Dezlegare la peşte)
7JArătarea semnului Sf. Cruci pe cer la Ierusalim; Sf. Mc. Acachie şi Codrat
8V†) Sf. Ap. şi Ev. Ioan; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare; Sf. Emilia (Dezlegare la peşte)
9SAducerea moaştelor Sf. Ier. Nicolae la Bari; Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor
10DSf. Ap. Simon Zilotul; Sf. Cuv. Isihie Mărt. şi Lavrentie
Duminica a IV-a după Paști (a slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 5
11LSf. Sfinţit Mc. Mochie; Sf. Chiril şi Metodie, apostolii slavilor
12M†) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Epifanie, Arhiep. Ciprului; Sf. Gherman, Patr. Constantinopolului
13MSf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mărt. (Înjumătățirea praznicului Învierii Domnului) (Dezlegare la peşte)
14JSf. Mc. Isidor; Sf. Sfinţit Mc. Terapont
15VSf. Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. Cuv. Ahile, Ep. Larisei (Dezlegare la peşte)
16SSf. Cuv. Teodor cel Sfinţit; Sf. Mc. Isachie, Simeon şi Petru
17DSf. Ap. Andronic; Sf. Iunia; Sf. Cuv. Nectarie şi Teofan
Duminica a V-a după Paști (a Samarinencii); Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7
18LSf. Mc. Petru, Dionisie şi Hristina; Sf. Mc. Teodot şi cele 7 Sf. Mc. fecioare
19MSf. Sfinţit Mc. Patrichie; Sf. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Memnon
20MSf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul (Dezlegare la peşte)
21J†) Sf. Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa Elena
22VSf. Mc. Vasilisc şi Marcel; Sf. Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sf. Mc. Sofia, doctoriţa (Dezlegare la peşte)
23SSf. Cuv. Mihail Mărt., Ep. Sinadei; Sf. Maria lui Cleopa
24DSf. Cuv. Simeon; Sf. Mc. Serapion; Sf. Mc. Marciana
Duminica a VI-a după Paști (a orbului din naștere); Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8
25L† A treia aflare a Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Celestin
26MSf. Ap. Carp şi Alfeu, din cei 70; Sf. Mc. Averchie şi Elena
27MOdovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfinţiţi Mc. Terapont şi Eladie; Sf. Mc. Alipie; Sf. Ioan Rusul (Dezlegare la peşte)
28J(†) Înălțarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor
29VSf. Mc. Teodosia; Sf. Sfinţit Mc. Olivian şi Alexandru (Dezlegare la peşte)
30SSf. Cuv. Isaachie Mărt. şi Varlaam; Sf. Mc. Natalie
31DSf. Mc. Ermie; Sf. Mc. Eusebie şi Haralambie
Duminica a VII-a după Paști (a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10
IUNIE (30 zile)ziua 15 ore, noaptea 9 ore
1LSf. Mc. Justin Martirul şi Filosoful; Sf. Mc. Hariton, Firm şi Valerian
2M†) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Nichifor Mărt., Patr. Constantinopolului
3MSf. Mc. Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie şi Claudie; Sf. Mc. Paula (Dezlegare la peşte)
4J†) Sf. Mc.: Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf. Mitrofan, Patr. Constantinopolului
5VOdovania praznicului Înălțării Domnului; Sf. Mc. Dorotei, Ep. Tirului; Sf. Mc. Marchian, Nicandru şi Leonid (Dezlegare la peşte)
6SSf. Cuv. Visarion şi Ilarion cel Nou; Sf. Mc. Ghelasie şi Valeria (Pomenirea morților - Moșii de vară)
7D
(†) Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea sau Rusaliile); Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12
8L(†) Sf. Treime
9MSf. Chiril al Alexandriei; Sf. Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria şi Enata
10MSf. Sfinţit Mc. Timotei, Ep. Prusiei; Sf. Mc. Alexandru şi Antonina
11JSf. Ap. Bartolomeu şi Barnava; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeii
12VSf. Cuv. Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul
13SOdovania praznicului Pogorârii Sf. Duh; Sf. Mc. Achilina; Sf. Trifilie, Ep. Levcosiei din Cipru
14DSf. Prooroc Elisei; Sf. Metodie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Iulita (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru și Pavel)
Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinților); Ap. Evrei XI, 33-40; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30; glas 8, voscr. 1
15LSf. Prooroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fer. Ieronim şi Augustin (Începutul Postului Sf. Ap. Petru și Pavel) (Post)
16MSf. Tihon, Ep. Amatundei; Sf. Sfinţit Mc. Marcu (Dezlegare la ulei şi vin)
17MSf. Mc. Manuil, Savel şi Ismail (Post)
18JSf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul; Sf. Cuv. Erasm (Dezlegare la ulei şi vin)
19VSf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare (Post)
20SSf. Mc. Metodie, Ep. Patarelor; Sf. Calist, Patr. Constantinopolului (Dezlegare la peşte)
21DSf. Mc. Iulian din Tars şi Afrodisie (Dezlegare la peşte)
Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli); Ap. Romani II, 10-16; Ev. Matei IV, 18-23; glas 1, voscr. 2
22L†) Sf. Ier. Grigorie Dascălu, Mitr. Ţării Româneşti; Sf. Sfinţit Mc. Eusebie; Sf. Mc. Zenon, Zina şi Galaction (Dezlegare la peşte)
23MSf. Mc. Agripina; Sf. Mc. Aristocleu pr. (Dezlegare la ulei şi vin)
24M(†) Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Sânzienele); †) Sf. Niceta de Remesiana; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; †)Sf. Ier. Niceta de Remesiana (Dezlegare la peşte)
25JSf. M. Mc. Fevronia; Sf. Cuv. Dionisie şi Dometie (Dezlegare la ulei şi vin)
26VSf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, Ep. Goţiei (Post)
27SSf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mc. Anect; Sf. Ioana Mironosiţa (Dezlegare la peşte)
28DAflarea moaştelor Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Chir şi Ioan; Sf. Mc. Papia (Dezlegare la peşte)
Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieții); Ap. Romani V, 1-10; Ev. Matei VI, 22-23; glas 2, voscr. 3
29L(†) Sf. Ap. Petru şi Pavel
30M† Soborul celor 12 Sf. Ap.; .†) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ
IULIE (31 zile)ziua 14 ore, noaptea 10 ore
1M†) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian (Post)
2J† Aducerea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; †) Sf. Voievod Ştefan cel Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului
3VSf. Mc. Iachint; Sf. Anatolie, Patr. Constantinopolului (Post)
4SSf. Andrei, Arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta
5D† Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. Mc. Ciprian; Sf. Cuv. Lampadie
Duminica a IV-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutașului); Ap. Romani VI, 18-23; Ev. Matei VIII, 5-13; Ioan XVII, 1-13; glas 3, voscr. 4
6LSf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia; Sf. Mc. Astie, episcopul Dirahiei
7MSf. M. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon şi Acachie; Sf. Mc. Evanghel
8MSf. M. Mc. Procopie şi Sf. Mc. Teodosia, mama sa; † Sf. Mc. Epictet şi Astion (Post)
9JSf. Sfinţiţi Mc. Pangratie şi Chiril; Sf. Mc. Andrei şi Prov
10VSf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei; Sf. Mc. Apolonie, Vianor şi Siluan (Post)
11SSf. M. Mc. Eufimia; Sf. Olga, împărăteasa Rusiei; Sf. Cuv. Leon din Mandra
12D†) Cinstirea Sfintei Icoane Prodromiţa de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu şi Ilarie; Sf. Veronica; Sf. Cuv. Mihai Maleinul
Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei); Ap. Romani X, 1-10; Ev. Matei VIII, 28-34; IX, 1; glas 4, voscr. 5
13LSoborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Cuv. Ştefan Savaitul; Sf. Mc. Golinduhia din Persia; Sf. Cuv. Sara
14MSf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust şi Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul
15MSf. Mc. Chiric şi Iulita; Sf. Cuv. Iosif, Arhiep. Tesalonicului; Sf. Vladimir, Luminătorul Rusiei (Post)
16JSf. Sfinţit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mc. Avudim şi Faust
17VSf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie (Dezlegare la ulei şi vin)
18S†) Sf. Mc. Emilian de la Durostor; Sf. Cuv. Pamvo; Sf. Mc. Iachint, Pavel şi Valentina
19DSf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Dias; Aflarea moaştelor Sf. Cuv. Serafim de Sarov
Duminica a VI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Ap. Romani XII, 6-14; Ev. Matei IX, 1-8; glas 5, voscr. 6
20L†) Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul
21MSf. Cuv. Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel; †) Sf. Cuv. Rafail şi Partenie de la Agapia
22MSf. Mironosiţă, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela (Post)
23JAducerea Moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mc. Apolinarie, episcopul Ravenei; Sf. Mc. Vitalie şi Valeria; Sf. Mc. Trofim şi Teofil
24VSf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen (Post)
25S† Adormirea Sf. Ana, mama Preasfintei Născatoare de Dumnezeu; Sfintii Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Sf. Cuv. Olimpiada şi Eupraxia
26D†) Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel; Sf. Sfinţit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din Roma
Duminica a VII-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum); Ap. Romani XV, 1-7; Ev. Matei IX, 27-35; Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 7
27L†) Sf. M. Mc. şi Tămăduitor Pantelimon; Sf. Cuv. Antuza
28MSf. Ap. şi diac. Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena, dintre cei 70; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu
29MSf. Mc. Calinic, Mamant şi Veniamin; Sf. Mc. Teodota cu fiii săi (Post)
30JSf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic; Sf. Mc. Iulita; Sf. Mc. Valentin, Ep. Umbriei
31VÎnainteprăznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf. şi Dreptul Evdochim; Sf. Iosif din Arimateea (Post)
AUGUST (31 zile)ziua 13 ore, noaptea 11 ore
1SScoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 Mc. Macabei (Dezlegare la ulei şi vin)
2DAducerea moaştelor Sf. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor); Ap. I Corinteni I, 10-17; Ev. Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8
3LSf. Cuv. Isaachie, Dalmat şi Faust; Sf. Mironosiţă Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic (Post)
4MSf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil; Aducerea moaştelor Sf. Cuv. Mc. Evdochia (Post)
5MÎnainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ; Sf. Mc. Evsignie; Sf. Ier. Fabian, episcopul Romei (Post)
6J(†) Schimbarea la Faţă a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la peşte)
7V†) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiepiscopul Ierusalimului; Sf. Irina împarateasa (Post)
8SSf. Emilian Mărt. Ep. Cizicului; Sf. Miron, Ep. Cretei (Dezlegare la ulei şi vin)
9D† Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos; Sf. Mc. Antonin (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica a IX-a după Rusalii (a Sf. Părinți de la primele șase Sinoade Ecumenice; Umblarea pe mare - potolirea furtunii); Ap. I Corinteni III, 9-17; Ev. Matei XIV, 22-34; glas 8, voscr. 9
10LSf. Mc. Arhid. Lavrentie; Sf. Sfinţit Mc. Sixt, Ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit (Post)
11M†) Sf. Nifon, Patr. Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid. (Post)
12MSf. Mc. Fotie, Anichit, Pamfil şi Capiton; Sf. Cuv. Palamon (Post)
13JMutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Cuv. Dorotei şi Dositei (Odovania Praznicului Schimbării la Faţă a Domnului) (Post)
14VÎnainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul Maicii Domnului) (Post)
15S(†) Adormirea Maicii Domnului
16DSf. Mahramă a Domnului; †) Sf. Martiri Brâncoveni Constantin Vodă cu cei 4 fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec
Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Ap. I Corinteni IV, 9-16; Ev. Matei XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10
17LSf. Sfinţit Mc. Miron; Sf. Mc. Straton, Ciprian şi Tirs
18MSf. Mc. Flor, Lavru, Polien şi Leon
19MSf. Mc. Andrei Stratilat; Sf. Cuv. Timotei, Agapie şi Tecla (Post)
20JSf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever , Eliodor şi Teoharie
21VSf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa; Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. şi Venust (Post)
22SSf. Mc. Agatonic, Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin şi Severian
23DSf. Mc. Lup; Sf. Sfinţit Mc. Irineu, episcopul de Lugdunum (Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului)
Duminica a XI-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv); Ap. I Corinteni IX, 2-12; Ev. Matei XVIII, 23-35; glas 2, voscr. 11
24LSf. Sfinţitţ Mc. Eutihie şi Cosma Etolul; Sf. Mc. Tation
25MAducerea moaştelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit
26MSf. Mc. Adrian şi Natalia, soţia sa; Sf. Mc. Atic (Post)
27JSf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Eutalia, Fanurie şi Osie, Ep. Cordovei
28VSf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Proorociţa, fiica lui Fanuel (Post)
29S†) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Teodora (Dezlegare la ulei şi vin)
30D†) Sf. Ier. Varlaam, Mitropolitul Moldovei şi Sf. Cuv. Ioan de la Râşca şi Secu, episcopul Romanului; Sf. Ier. Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patr. Constantinopolului
Duminica a XII-a după Rusalii (Tânărul bogat); Ap. I Corinteni XV, 1-11; Ev. Matei XIX, 16-26; glas 3, voscr. 1
31LAşezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului; Sf. Mc. Andrei, Iraclie, Faust şi Mina
SEPTEMBRIE (30 zile)ziua 12 ore, noaptea 12 ore
1M†) Sf. Cuv. Dionisie Exiguul; Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul şi Marta, mama sa; Sf. 40 de Muceniţe din Adrianopol (Începutul anului bisericesc)
2MSf. Mc. Mamant; S. Ier. Ioan Postitorul, Patr. Constantinopolului (Post)
3JSf. Mc. Antim, Ep. Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist
4VSf. Mc. Vavila, Ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise; Sf. Mc. Petroniu (Post)
5SSf. Prooroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Urban
6DPomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie şi Macarie
Duminica a XIII-a după Rusalii (Pilda lucrătorilor răi); Ap. I Corinteni XVI, 13-24; Ev. Matei XXI, 33-44; glas 4, voscr. 2
7LÎnainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; †) Sf. Cuv. Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi
8M(†) Naşterea Maicii Domnului
9MSf. şi Drepţii părinţi Ioachim şi Ana; †) Sf. Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona şi Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău (Post)
10JSf. Mc. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora; Sf. Pulheria împărăteasa
11VSf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin (Post)
12SSf. Mc. Avtonom, Macedonie şi Teodul (Sâmbăta dinaintea Înălțării Sf. Cruci) (Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului)
13DÎnainteprăznuirea Înălţării Sf. Cruci; Sf. Sfinţiţi Mc. Corneliu Sutaşul si Ciprian, episcopul Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian şi Valerian
Duminica dinaintea Înălțării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Ioan III, 13-17; glas 5, voscr. 3
14L(†) Înălţarea Sf. Cruci (Dezlegare la ulei şi vin)
15M†) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolitul Banatului; Sf. M. Mc. Nichita Romanul; Sf. Ier. Visarion, ep. Larisei
16MSf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina şi Ludmila (Post)
17JSf. Mc. Sofia şi fiicele sale: Pistis, Elpis şi Agapi
18VSf. Eumenie, Ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna şi Castor (Post)
19SSf. Mc. Trofim, Savatie şi Dorimedont (Sâmbăta după Înălțarea Sf. Cruci)
20DSf. M. Mc. Eustatie şi soţia sa Teopista cu cei 2 fii: Agapie şi Teopist
Duminica după Înălțarea Sf. Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos); Ap. Galateni II, 16-20; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 6, voscr. 4
21LSf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona (Odovania Praznicului Înălţării Sf. Cruci)
22M†) Sf. Ier. Mc. Teodosie de M-rea Brazi, mitropolitul Moldovei; Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mc. Isaac; Sf. Martin
23M† Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa şi Polixenia (Post)
24JSf. M. Mc., întocmai cu apostolii, Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul
25VSf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej (Post)
26S†) Adormirea Sf. Ap. şi Ev. Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon
27D†) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Ţarii Romaneşti; Sf. Mc. Calistrat şi Epiharia
Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată); Ap. II Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11; glas 7, voscr. 5
28L† Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc Baruh
29MSf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Trifon, Gudelia şi Petronia
30MSf. Mc. Grigorie Luminătorul, Ep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia şi Gaiani (Post)
OCTOMBRIE (31 zile)ziua 11 ore, noaptea 13 ore
1J†) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv. Iosif şi Chiriac de la Bisericani
2VSf. Sfinţit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara (Post)
3SSf. Sfinţit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist
4DSf. Mc. Ierotei, Ep. Atenei; Sf. Mc. Domnina, Audact şi Calistena
Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte - iubirea vrăjmașilor); Ap. II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9; Ev. Luca VI, 31-36; glas 8, voscr. 6
5LSf. Mc. Haritina şi Mamelta
6M† Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida
7M† Sf. M. Mc. Serghie şi Vah; Sf. Mc. Iulian, Chesarie şi Polihronie (Post)
8JSf. Cuv. Pelaghia şi Taisia
9V† Sf. Ap. Iacob al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic şi Atanasia (Post)
10SSf. Mc. Evlampie şi Evlampia, sora lui; Sf. Cuv. Vasian şi Teofil Mărt.
11DSf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Mc. Zenaida şi Filonila
Duminica a XX-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul al VII-lea Ecumenic; Învierea fiului văduvei din Nain); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII, 11-16; glas 1, voscr. 7
12LSf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Cosma, Ep. Maiumei
13M† Aducerea moaştelor Sf. Ap. Andrei la Iaşi; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie
14M†) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Chelsie (Dezlegare la ulei şi vin)
15JSf. Sfinţit Mc. Luchian; Sf. Savin şi Vars, Ep.; Sf. Cuv. Eftimie cel Nou
16VSf. Mc. Longhin Sutaşul; Sf. Mc. Domnin (Post)
17SSf. Prooroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul
18D† Sf. Ap. şi Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân
Duminica a XXI-a după Rusalii (Pilda Semănătorului); Ap. Galateni II, 16-20; Tit III, 8-15; Ev. Luca VIII, 5-15; Ioan XVII, 1-13; glas 2, voscr. 8
19LSf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix pr. şi Eusebiu diac.; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila
20MSf. M. Mc. Artemie; Sf. Cuv. Matrona
21M†) Sf. Cuv. Mărt. Visarion, Sofronie şi Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt. Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare (Post)
22JSf. Ier., întocmai cu apostolii, Averchie; Sf. 7 tineri din Efes
23V† Sf. Ap. Iacob, ruda Domnului; Sf. Ignatie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Petroniu (Post)
24SSf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Sevastiana şi Valentin
25DSf. Mc. Marcian şi Martirie, Valerie şi Hrisaf; Sf. Tavita
Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizaților din ținutul Gherghesenilor); Ap. Efeseni II, 4-10; Ev. Luca VIII, 26-39; glas 3, voscr. 9
26L†) Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir
27M†) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale cărui moaşte se află în Catedrala Patriarhală; Sf. Mc. Nestor
28M†) Sf. Ier. Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mc. Terentie, soţia sa Neonila şi cei 7 fii; Sf. Ier. Firmilian, ep. (Post)
29JSf. Cuv. M. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie
30VSf. Mc. Zenovie, Ep., şi Zenovia, sora sa; Sf. Ap. Cleopa (Post)
31SSf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis; Sf. Mc. Epimah
NOIEMBRIE (30 zile)ziua 10 ore, noaptea 14 ore
1DSf. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia
Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca XVI, 19-31; glas 4, voscr. 10
2LSf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie şi Anempodist
3MSf. Mc. Achepsima Ep., Iosif pr. şi Aitala diac.; Aşezarea moaştelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida
4MSf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru Ep. şi Ermeu pr. (Post)
5JSf. Mc. Galaction şi Epistimia; Sf. Ier. Grigorie, arhiepiscopul Alexandriei
6VSf. Pavel Mărt., Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia (Post)
7SSf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galison
8D†) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri
Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair); Ap. Evrei II, 2-10; Efeseni II, 14-22; Ev. Luca X, 16-21; Luca VIII, 41-56; glas 5, voscr. 11
9LSf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie; Sf. Ier. Nectarie din Eghina
10MSf. Ap. Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru, Terţiu şi Cvart; Sf. Mc. Orest
11MSf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ştefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul (Post)
12J†) Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu; Sf. Ioan cel Milostiv, Patr. Alexandriei; Sf. Cuv. Nil Pustnicul
13V†) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Cuv. Mc. Damaschin (Dezlegare la ulei şi vin)
14S† Sf. Ap. Filip; Sf. Ier. Gridorie Palama, arhiep. Tesalonicului
15D†) Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. şi Mărt. Gurie, Samona şi Aviv (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 6, voscr. 1
16L† Sf. Ap. şi Ev. Matei (Post)
17MSf. Ier. Grigorie Taumaturgul, Ep. Neocezareei şi Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Mărt. Lazăr Zugravul (Dezlegare la ulei şi vin)
18MSf. M. Mc. Platon; Sf. Mc. Roman şi Zaheu, diac. (Post)
19JSf. Prooroc Avdie; Sf. Sfinţit Mc. Varlaam (Dezlegare la ulei şi vin)
20VÎnainteprăznuirea intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Proclu, Patr. Constantinopolului (Post)
21S(†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Post negru)
22DSf. Ap. Filimon, Arhip şi Onisim; Sf. Mc. Cecilia (Dezlegare la peşte)
Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina); Ap. Efeseni V, 9-19; Ev. Luca XII, 16-21; glas 7, voscr. 2
23L†) Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei, şi Grigorie, ep. Acragandelor (Dezlegare la peşte)
24MSf. Mc. Clement, Ep. Romei şi Petru, Ep. Alexandriei (Dezlegare la ulei şi vin)
25M†) Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Odovania Praznicului intrării în Biserică a Maicii Domnului) (Dezlegare la ulei şi vin)
26JSf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul (Dezlegare la ulei şi vin)
27VSf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanail şi Pinufrie (Post)
28SSf. Sf. Cuv. Ştefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Dezlegare la peşte)
29DSf. Mc. Paramon şi Filumen; Sf. Cuv. Pitirun (Dezlegare la peşte)
Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat - păzirea poruncilor); Ap. Coloseni III, 12-16; Ev. Luca XVIII, 18-27; glas 8, voscr. 3
30L†) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei Şaguna, mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, Ep. Etiopiei (Dezlegare la peşte)
DECEMBRIE (31 zile)ziua 9 ore, noaptea 15 ore
1MSf. Prooroc Naum; Sf. Cuv. Filaret Milostivul (Ziua Naţională a României) (Dezlegare la ulei şi vin)
2MSf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropa; Sf. Solomon, Arhiep. Efesului (Post)
3J†) Sf. Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica şi Căldaruşani; Sf. Prooroc Sofronie; Sf. Mc. Teodor, Arhiep. Alexandriei (Dezlegare la peşte)
4V† Sf. M. Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin (Dezlegare la ulei şi vin)
5S†) Sf. Cuv. Sava cel Sfinţit; Sf. Mc. Anastasie; Sf. Cuv. Mc. Cosma Atonitul (Dezlegare la peşte)
6D†) Sf. Ier. Nicolae, Arhiep. Mirelor Lichiei (Dezlegare la peşte)
Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove); Ap. Evrei XIII, 17-21; Efeseni VI, 10-17; Ev. Luca VI, 17-23; Luca XIII, 10-17; glas 1, voscr. 4
7L†) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş; Sf. Ambrozie, Ep. Mediolanului (Dezlegare la peşte)
8MSf. Cuv. Patapie; Sf. Ier. Sofronie, ep. Ciprului; Sf. Ap. Tihic, Cezar şi Onisifor (Dezlegare la ulei şi vin)
9M† Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Proorociţă Ana, mama Proorocului Samuel (Dezlegare la ulei şi vin)
10JSf. Mc. Mina, Ermoghen şi Evgraf (Dezlegare la ulei şi vin)
11VSf. Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou (Post)
12S†) Sf. Ier. Spiridon, Ep. Trimitundei;Sf. Mc. Sinet; Sf. Ier. Alexandru, ep. Ierusalimului (Dezlegare la peşte)
13D†) Sf. Ier. Dosoftei, mitropolitul Moldovei; † Sf. M. Mc. Evstratie, Auxenţie, Evghenie, Mardarie şi Orest; Sf. Mc. Lucia fecioara (Dezlegare la peşte)
Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Strămoși; Pilda celor poftiți la cină); Ap. Coloseni I, 12-18; Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XIV, 16-24; glas 2, voscr. 5
14LSf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon, Arian şi Apolonie (Post)
15M† Sf. Sfinţit Mc. Elefterie; Sf. Mc. Antia şi Suzana (Dezlegare la ulei şi vin)
16MSf. Prooroc Agheu; Sf. Împărăteasă Teofana (Post)
17JSf. Prooroc Daniel şi Sf. 3 tineri: Anania, Azaria şi Misail (Dezlegare la ulei şi vin)
18V†) Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian şi Zoe; Sf. Ier. Modest, patriarhul Ierusalimului (Dezlegare la ulei şi vin)
19SSf. Mc. Bonifatie; Sf. Ier. Grichentie, ep. Etiopiei; Sf. Mc. Trifon; Sf. Cuv. Aglaia (Sâmbăta dinaintea Nașterii Domnului) (Dezlegare la peşte)
20DÎnainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul, ep. Antiohiei (Dezlegare la ulei şi vin)
Duminica dinaintea Nașterii Domnului (a Sf. Părinți după trup ai Domnului; Genealogia Mântuitorului); Ap. Evrei XI, 9-10; 32-40; Ev. Matei I, 1-25; glas 3, voscr. 6
21LSf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle (Post)
22M†) Sf. Ier. Petru Movilă, Mitr. Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia; Sf. Mc. Hrisogon şi Teodota (Dezlegare la ulei şi vin)
23MSf. 10 Mc. din Creta; Sf. Ier. Pavel, Arhiep. Neocezareei; Sf. Cuv. Naum (Post)
24JSf. Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului) (Numai seara, grâu fiert îndulcit cu miere, poame, covrigi sau turte de făină)
25V(†) Naşterea Domnului (Crăciunul) (Harţi)
26SA doua zi de Crăciun; (†) Soborul Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim de la Tismana; Sf. Ier. Eftimie Mart., ep. Sardei (Sâmbăta după Nașterea Domnului)
27DA treia zi de Crăciun; †) Sf. Ap. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Sf. Cuv. Teodor Marturisitorul
Duminica după Nașterea Domnului (a Sf. Iosif, logodnicul Sf. Fecioare Maria, Sf. David Prorocul și Sf. Iacob, ruda Domnului); Ap. Fapte VI, 8-15; VII, 1-5; 47-60; Galateni I, 11-19; Ev. Matei XXI, 33-44; Matei II, 13-23; glas 4, voscr. 7
28LSf. 20.000 de Mc. arşi în Nicomidia; Sf. Sfinţit Mc. Glicherie preotul
29MSf. 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel şi Tadeu
30MSf. Mc. Anisia; Sf. Cuv. Teodora din Cezareea; Sf. Cuv. Leon (Harţi)
31JSf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Odovania Praznicului Naşterii Domnului)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu