vineri, 24 aprilie 2020

Imagini de la Izvorul Tămăduirii

Imagini de la Izvorul Tămăduirii din Constantinopol, Istanbulul de astăzi. Aceasta este apa binecuvântată de Maica Domnului care face minuni și tămăduiește bolnavi încă din secolul V.

Episcopul Iosif Stoica al Maramureşului (1690-1705) – un model de ierarh si o viaţă de mărturisitor


După dezbinarea de la 1701, propaganda catolicismului a început să se răspândească şi în Maramureş. La sinodul din 7 oct. 1698 de la Alba Iulia, semnau şi protopopul Matei din Lăpuş, protopopul Ştefan al Chioarului, preoţii Ştefan şi Nistor din Chioar[1]. Pentru a înlătura acţiunea prozelitistă uniată dirijată de episcopia din Muncaci, preoţimea din Maramureş a ales în 1690 un episcop din părţile locului, pe protopopul Iosif Stoica, nobil din Criciova (azi comuna Crişăneşti din dreapta Tisei), hirotonit arhiereu în Polonia de fostul mitropolit Dosoftei al Moldovei, aflat atunci în exil.

La 15 mai 1690, episcopul Stoica ţinea un sobor în satul Budeşti, judecând un proces de proprietate, la 17 aprilie 1698 (şi în 1699, tot la Sighet) un alt „sinod mare” la Sighet, un sinod la mănăstirea Moisei, în 1700, şi un sobor la Sarasău, la 29 sept. 1704. „Soborul” sau „scaunul de judecată” era format din protopopii celor trei „ieraşuri”: „de Sus” (al Vişeului), al Cosăului şi „de Jos” (al Sighetului) precum şi din câţiva preoţi şi nobili mireni, ca „asesori” ai soborului.

Episcopul Iosif n-a avut o reşedinţă stabilă, ci sta fie în mănăstirea de lângă Hust, fie în mănăstirea Uglea. Pe un antimis cu text slavon sfinţit de el, se intitula: „din mila lui Dumnezeu episcop ortodox al Maramureşului, exarh al stavropighiei patriarhale constantinopolitane, administrator al Mitropoliei din Bălgrad din Ardeal”.

duminică, 19 aprilie 2020

Parintele Justin Parvu - Sfintele Pasti la Manastirea Petru Voda 2012

Sfântul Justin Popovici: În istoria neamului omenesc, nimic nu este atât de sigur cu exactitate ca Învierea Dumnezeului-Om Hristos

Cuvânt al Sfântului Justin Popovici la ultimul Paști pe acest pământ
(Paștile anului 1979, Mănăstirea Celie, Valievo)
Hristos a înviat! Adevărat a înviat!
Și ne aduce nouă toate veșnicele adevăruri: adevăruri despre om, despre Dumnezeu, despre viaţă, despre dragoste și dreptate, despre păcat și moarte, despre rai, despre iad, despre biruinţa asupra morţii, asupra păcatului și asupra iadului, despre timp și despre veșnicie, despre Mântuitorul și mântuire, în general despre orice, care era indispensabil existenţei omenești, pentru viaţa cea veșnică în lumea lui Dumnezeu, văzută și nevăzută.
Da, toate aceste adevăruri se unesc cu unica atotadevărată Înviere a Domnului Iisus Hristos, pentru că aceasta este biruinţa asupra păcatului, asupra morţii și asupra diavolului, dar în același timp și certitudinea fiinţei omenești prin Aceasta despre viaţa veșnică. De aceea și ÎnviereaDumnezeului-Om Hristos, în realitate cuprinde în fiinţei întreaga mântuire, după cum de asemenea și întreaga viaţă a fiecărui creștin. Acesta este motivul că Învierea este unica biruinţă împotriva morţii, a păcatului și a diavolului. Numai cu Aceasta s-au înfăptuit toate, s-au arătat toate și s-au dat toate. La Aceasta se referă toată Evanghelia: Înviere = MântuireEvanghelie a Învierii = Evanghelie a mântuirii. Pentru aceasta Domnul cel Înviat este unicul Mântuitor, dar și Mântuitorul este unicul Care a înviat. Acesta este și motivul pentru care de Dumnezeu insuflatul Apostol Pavel întreaga Evanghelie o îndreptează spre Înviere și întreaga iconomie dumnezeiesc-omenească a mântuirii la faptul Învierii (se subînţelege că Învierea presupune în mod natural Crucea și moartea). Acesta este faptul pe care Apostolul îl are ca Evanghelie și îl predă ca Evanghelie.

Slujba Învierii Domnului - Mănăstirea Sihăstria

sâmbătă, 18 aprilie 2020

Hristos a Înviat

Sfânta Lumină s-a pogorât și în 2020 la Ierusalim (VIDEO)

Sfânta Lumină a coborât și în acest an la Mormântul Domnului Iisus Hristos, în jurul orei 13.50.
Înainte de a intra în Sfântul Mormânt, Patriarhul ortodox al Ierusalimului, Teofil, alături de un sobor de slujitori, l-au înconjurat de trei ori, conform tradiției, arată doxologia.ro.
După această procesiune, Patriarhul a dezbrăcat veşmintele arhiereşti, rămânând îmbrăcat doar cu un stihar alb.
Apoi a luat patru mănunchiuri a câte 33 de lumânări, care simbolizează numărul anilor pe care i-a trăit Hristos pe pământ, după care a intrat în Mormânt.
”Părintele Patriarh Teofil a citit o rugăciune specială, stând în genunchi și rugându-se pentru dăruirea Luminii – o adevărată binecuvântare pentru credincioși. În urma acestei rugăciuni, Lumina s-a pogorât şi s-a răspândit în Biserică, aprinzându-se totodată şi candela „neadormită” a Sfântului Mormânt”, mai scrie doxologia.ro.

vineri, 17 aprilie 2020

Domnul Iisus Hristos sângerând

Din spusele persoanei (dintr-o altă țară) care a publicat filmulețul pe Facebook, s-a întâmplat în Vinerea Mare, la Atena

sâmbătă, 11 aprilie 2020

”Lazăre, vino afară!”

În vremea aceea era bolnav un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei şi al Martei, sora ei. Maria era aceea care a uns cu mir pe Domnul şi I-a şters picioarele cu părul capului ei, iar fratele ei, Lazăr, era bolnav. Deci au trimis surorile la El, zicând: Doamne, iată, cel pe care îl iubeşti este bolnav. Iar Iisus, auzind, a zis: Această boală nu este spre moarte, ci pentru slava lui Dumnezeu, ca prin ea Fiul lui Dumnezeu să Se slăvească. Şi iubea Iisus pe Marta şi pe sora ei şi pe Lazăr. 

Când a auzit, deci, că Lazăr este bolnav, Iisus a rămas două zile în locul în care era. Apoi a zis ucenicilor: Să mergem iarăşi în Iudeea. Ucenicii I-au zis: Învăţătorule, acum căutau iudeii să Te ucidă cu pietre, iar Tu iarăşi Te duci acolo? A răspuns Iisus: Nu sunt oare douăsprezece ceasuri într-o zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se împiedică, pentru că el vede lumina acestei lumi; iar dacă umblă cineva noaptea, se împiedică, pentru că lumina nu este în el. A zis acestea, iar după aceea le-a spus: Lazăr, prietenul nostru, a adormit; Mă duc să-l trezesc. 

vineri, 10 aprilie 2020

Doctorul care s-a facut calugar in Muntele Athos

Un preot s-a dus la spital să împărtășească niște pacienți bolnavi .A cerut un medic să fie împărtașit și el.. 

Din curiozitate? Din neîncredere ? Bătrânul ( preotul ) nu a observat ca doctorul nu a înghițit Sfânta Împărtășanie ci a ținut-o în gură....... 

Imediat a dus-o în laborator pentru a face analize........ Rezultatele au arătat: carne si sânge de la un bărbat, de 33 ani .

Doctorul și-a scos bluza medicală, după care și a depus demisia... Astăzi este călugăr în Muntele Athos 

Φίλοι του Αγίου Όρους/Friends Oros - Mount Athos

Un nou video cu Sfanta Lumina de la Ierusalim

joi, 9 aprilie 2020

Acatistul Bunei Vestiri

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și pe toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.

MORE THAN 15 ICONS AND LITURGICAL ITEMS STREAMING MYRRH IN RUSSIAN VILLAGE CHURCH (+VIDEOS)

Voron-Lozovka, Russia, April 8, 2020
Photo: lipetskmedia.ruPhoto: lipetskmedia.ru    
Myrrh-streaming icons are a relatively rare phenomenon in the life of the Church, by which God strengthens, comforts, and blesses His faithful.
However, one village church in the Lipetsk Province of Russia, 290 miles south of Moscow, is home to nearly 20 myrrh-streaming sacred items.
In the Church of the Archangel Michael in the village of Voron-Lozovka, 13 icons, two chalices, a Gospel book, and two crosses are all streaming Heavenly myrrh, reports donvesti.ru.

duminică, 5 aprilie 2020

Procesiune cu moastele Sfintei Parascheva

Lumina din moastele Sfintei Parascheva

Fotografia a surprins procesiunea cu sfintele moaste ale Cuvioasei Parascheva, în comuna Osloveni din Neamt, învăluită într-un nor de lumina
Procesiune cu moaștele Sfantului Dimitrie Basarabov

sâmbătă, 4 aprilie 2020

Maica Domnului plange intr-o biserica din Bucuresti

Icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului de la biserica Hagiu din Bucuresti, in timpul Deniei Acatistului Buneivestiri

miercuri, 1 aprilie 2020

Părintele Iustin Pârvu - Interviu la RRA - Semnături celebre

Călătorie spre Ierusalimul Ceresc

Pregătiți de-acuma să călătorim
Sus, în veșnicie, la Ierusalim.
Să am pașaportul – sufletul curat,
Căci la multe vame sunt verificat.
Vameșii acolo te opresc mereu
Și-ți arată fapte din trecutul tău.
Țin în mâinile lor negre o mulțime de zapise,
Căci păcatele de-o viață toate-n ele ne stau scrise.
Sufletul, cu frică mare, stă cu multă-ngrijorare.
Ce răspuns să dea la fiare?

Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, proiecte concrete în lupta împotriva Covid-19

Episcopia Maramureşului şi Sătmarului desfăşoară în această perioadă mai multe proiecte sociale nivelul centrului eparhial, protopopiatelor, parohiilor, mănăstirilor și  asociațiilor, pentru a sprijini lupta împotriva Covid-19.
Proiectele sunt implementate prin intermediul Sectorului Social-filantropic şi au loc sub genericul „Catedralele ajută Spitalele”, potrivit unui comunicat al Eparhiei.
Stadiul programelor de ajutorare:

Viaţa Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca

Taina împărătească bine este a o păzi, iar lucrurile lui Dumnezeu este cuviincios şi slăvit a le descoperi şi a le propovădui. Pentru că a nu păzi tainele împărăteşti este lucru de frică şi de pierzare, iar lucrurile lui Dumnezeu cele preaslăvite a le tăcea este mare pagubă pentru suflet. De aceea şi eu - zice Sfântul Sofronie - sunt cuprins de frică, ca pe cele dumnezeieşti să le ascund în tăcere, aducându-mi aminte de primejdia cea îngrozitoare a slugii celei leneşe, care, luând de la Domnul talantul, l-a îngropat în pământ, şi pe cel dat pentru lucru l-a ascuns, nelucrându-l.
Această povestire sfântă, care a ajuns până la mine, nu o voi tăcea deloc. însă nimeni să nu fie necredincios pentru cele ce voi scrie şi pe care eu singur le-am văzut; nici să mă socotească cineva că îndrăznesc a scrie lucruri neadevărate, îndoindu-se de acest lucru mare. Să nu-mi fie mie a minţi în cele sfinte! Iar de vor fi oarecare din cei ce vor afla scrierea aceasta şi, minunându-se de acest preaslăvit lucru, nu vor voi să creadă, acelora milostiv să le fie Domnul, de vreme ce aceia, cugetând la neputinţa firii omeneşti, socotesc că sunt cu neputinţă lucrurile preaslăvite ce se grăiesc despre oameni. Dar acum se cade să începem povestirea de acest lucru minunat, care s-a făcut în neamul nostru.