vineri, 10 mai 2013

Mitropolitul Serafim de Pireu: "Sunt antisionist, dar nu antisemit"

Mitropolitul Pireului Serafim, prin noile sale declarații pe care le-a făcut după praznicul Botezului asupra chestiunii sioniste, subliniază că este antisionist, dar în nici un caz antisemit. Referindu-se la declarațiile pecare le-a făcut la postul de televiziune MEGA a subliniat următoarele: 

Biserica nedespărţită şi neschimbată a lui Hristos nu este o religie, adică un fenomen psihologic, ci este revelaţia Creatorului veşnic al vieţii, participare şi împărtăşire din modul de viaţă treimic al Dumnezeului veşnic, Care în chip măreţ şi întru totul desăvârşit a creat universul din nimic şi îşi revarsă dragostea şi atotînţelepciunea asupra întregii creaţii, a cărei încununare este omul. Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu şi golirea Sa de Sine întru smerenie prin asumarea firii, a voinţei şi a lucrării umane şi mai ales prin jertfa Sa pe Cruce şi prin biruinţa asupra stricăciunii şi a morţii întru Învierea Sa, au arătat dimensiunea iubirii dumnezeieşti şi adevărata vocaţie a persoanei umane. Prin urmare, menirea Bisericii nu este aceea de a deţine puterea, ci slujirea ei este asumarea lucrării lui Hristos, a singurului Mesia adevărat, „Care nu a venit, ca să I se slujească, ci ca El să slujească şi să dea sufletul Său ca preţ de răscumpărare pentru mulţi”. Tocmai din acest motiv cuvântul slujitorilor Trupului Euharistic va trebui să fie cuvânt al adevărului, care nu tinde către dimensiunea politică, ci către adevăratul discernământ al evenimentelor, pentru că„Împărăţia lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta”.Doresc să cred că în acest duh se mişcă şi smeritul meu cuvânt, pentru că nu atacă persoanele – oricât de blamate ar fi ele –, care sunt create de Dumnezeu după chipul Său, chiar dacă acestea o recunosc sau nu, ci încearcă să vădească situaţiile contradictorii şi, după puţina mea ştiinţă, tragismul înşelării în care se află cei implicaţi.

În acest duh am vorbit şi la emisiunea „Societatea – ora MEGA” din 20.12.2010 a canalului de televiziune MEGA, răspunzând la întrebările jurnalistului. În cadrul acestei emisiuni nu am făcut decât să redau adevăratul cuvânt mărturisitor al miilor de semeni ai noştri evrei antisionişti care se luptă de decenii împotriva abaterii sioniste de la adevăratul iudaism. Ei demonstrează că teologia capilor sionişti, care năzuiesc să-şi realizeze visul de putere şi guvernare mondială, a stâlcit instituţia Vechiului Testament al Drepţilor şi Profeţilor, denaturând în luciferism şi satanism. Este o teologie a dualismului care aşteaptă un „Mesia al slavei”, pe omul apostaziei şi al fărădelegii, pe cel numit Antihrist, pe care îl vesteşte revelaţia divină.

Pentru acest pseudo-Mesia se proiectează reconstruirea Templului lui Solomon pe înălţimea unde se află astăzi moscheea lui Omar şi se face multă propagandă în privinţa necesităţii, chipurile, instaurării unei guvernări mondiale şi a unui conducător mondial, care presupune mai întâi desfiinţarea statelor naţionale şi asocierea economică printr-o monedă unică mondială. Pentru concretizarea acestei viziuni s-a abandonat adevărata Lege a lui Dumnezeu, Pentateuhul şi Profeţii, şi a fost înlocuită de pergamentele de sorginte luciferică ale Talmudului, Kabalei şi ale paraliteraturii rabinice. Dovezi în acest sens se găsesc în şocantele site-uri ale evreilor ortodocşi care nu acceptă această cădere tragică din duhul iudaismului autentic. Îi invit pe „binevoitorii” care au făcut o profesie din apologia acestei denaturări sioniste a iudaismului să facă efortul de a vizita site-urile:

http://www.israelversusjudaism.org şi http://jewsnotzionists.org/ index.htm,

şi probabil li se va face ruşine că acordă sprijin nelegiuit şi instigator monstrului sionist.

Se cade, deci, să luăm aminte în mod serios asupra faptului că site-urile respective, reprezentându-i pe miile de evrei ortodocşi care nu aderă la deviaţia sionistă, provin din Statele Unite şi prezintă pe temeiul documentelor realitatea tragică a colaborării capilor sionişti cu regimul odios şi criminal al dictatorului paranoic Adolf Hitler, care a exterminat milioane de semeni ai noştri, evrei, polonezi, greci, ţigani etc. într-una din cele mai cumplite crime din istoria umanităţii, pe care astăzi cu toţii o condamnăm cu mâhnire, iar eu personal mă plec înaintea memoriei tragicului Holocaust şi sărut rănile martirice ale victimelor nevinovate.

În acest sens, menţionăm cutremurătoarea carte Min Hametzar (Din adâncuri) editată la New-York în anul 1961, în limba ebraică, pe care o semnează Rabinul Slovaciei Michael Ber Weissmandl, decanul Fundaţiei Nitra Yeshiva, fundaţie a cărei activitate este închinată cercetării istorice a perioadei 1942-1945. Reiese că faimosul proces de la Nürenberg, dacă nu s-ar fi întemeiat strict pe dreptatea omenească, ar fi trebuit să judece şi să condamne nu doar pe făptaşii fizici ai odioaselor crime, adică pe nazişti, ci şi pe autorii lor morali, printre care se numără, spre exemplu, şi Papa Romei din epoca respectivă, responsabil pentru incredibila crimă de a fi asasinat 80.000 de sârbi cu binecuvântările odiosului cardinal criminal al Croaţiei, Aluisio Stepinaţ, recent „canonizat” de Vatican.

Prin urmare, nu accept acuzaţia de antisemitism pe care lobby-ul sionist mondial a reuşit în mod ingenios să mi-o atribuie răstălmăcind cuvintele mele. Eu nu am făcut decât să prezint adevărul faptelor reale pe care de zeci de ani compatrioţii lor, evreii ortodocşi, îl denunţă. Nutresc sentimente de profundă dragoste şi preţuire faţă de poporul israelitean, aşa cum sunt dator faţă de oricare popor al lumii în calitatea mea de membru al Bisericii nedespărţite a lui Hristos. Sunt antisionist, dar nu antisemit, ca unul care combate înţelegerea – înşelătoare şi neconfirmată – a lumii şi a vieţii prin perspectiva luciferismului tragic şi inacceptabil, care se propagă prin intermediul lojilor masonice din fiecare ţară, anexe ale sionismului internaţional, unde, în spatele elementelor cifrate ale divinităţii masonice, Marele Arhitect al Universului, se ascunde Lucifer, aşa cum reiese din bibliografia de circuit închis a lojilor. Acelaşi lucru rezultă şi din textul „Şapte cuvântări la gradul al 18-lea” al domnului Kostis Melissaropoulos, care de mai bine de 30 de ani este directorul publicaţiilor teosofico-masonice Ilissos şi Pythagoras. Acelaşi lucru l-am demonstrat şi eu în alte texte ale mele date publicităţii, precum şi în cererea rămasă fără răspuns adresată Ministrului competent al Economiei, domnului Gheorghios Papakonstantinou, prin care am solicitat dizolvarea, întru totul conformă legii, a lojilor masonice care funcţionează sub masca fundaţiilor filantropice, pentru motivul că în realitate sunt temple de cult şi de iniţiere în luciferism. Această cerere urmează să fie rejudecată de către Consiliul de Stat.

Dependenţa absolută a lojilor masonice de sionismul internaţional a fost dovedită cu documente incontestabile de jurnalistul Kostas Tsaroukas – un luptător fervent împotriva acestor fenomene – în cartea sa Η Μασονία στην Ελλάδα (Masoneria în Grecia) pe care o prefaţează rectorul Facultăţii de Jurnalism, Serafim Phyntanidis, şi în care se dovedeşte că toate lojile din lume sunt subordonate supralojii sioniste Benen Berith (Marele Stejar) cu sediul în Statele Unite şi care îşi are filiala elenă în zona Pieţii Syntagma.

Dictatura economică mondială care încearcă să se impună s-a dovedit a fi în strânsă legătură cu supraloja Bildenberg, o pârghie politică a sionismului internaţional. Vezi informaţiile afişate pe site-urile:

http://powerstructureresearch.wordpress.com/2009/05/27/das-institutionelle-netzwerk-der-bilderberg-gruppe

http://blogpoliteia.wordpress.com/2009/05/28/machtstruktur-mapping-1-das-institutionelle-netzwerk-der-bilderberg-gruppe/#comment-511,

informaţii pe care le-a republicat periodicul Nexus în iunie 2010 şi în care se prezintă cu pregnanţă această urzeală de coşmar şi incredibilă care acoperă întreaga lume, acest absolutism economic prin care se doreşte strangularea libertăţilor democratice ale popoarelor.

Răspunzând reprezentantului guvernamental, subsecretarului de stat, domnul Petalotis, pun ca simplu cetăţean următoarele întrebări: De ce Banca Europeană împrumută cu o dobândă de 1,1 %, iar grupul băncilor proprietăţii sioniste ne acordă azi împrumuturi cu dobânda cămătărească de 6%? Cine împiedică unirea politică şi economică – esenţială! – a Europei cu marea Federaţie Rusă? Cine împiedică de fapt emiterea echivalentului monedei europene, obligându-l pe primul-ministru să recurgă la strângerea a 1.000.000 de semnături ale cetăţenilor europeni? Cine subminează posibilitatea Greciei de a deveni un nod energetic, cine a anulat acordul asupra conductei Bourkas-Alexandropolis şi cine a refuzat solicitarea guvernelor elene de a se aplica Dreptul Internaţional Maritim, încorporat în Dreptul European, prin care Grecia ar trebui declarată zonă exclusivă de exploatare economică pentru a putea valorifica uriaşele resurse maritime ale ţării. Ar deveni astfel protagonistă în politica energetică a Europei pentru decenii bune de acum înainte şi asta ar conduce-o la eliberarea din captivitatea FMI. De ce nu concesionăm o bază navală flotei ruseşti, ca să anihilăm ameninţarea turcească şi să respingem revendicarea ridicolă a acestei ţări vecine de a participa la exploatarea Mării Egee, precum şi aceea de dominaţie asupra unei jumătăţi a aceleiaşi Mări Egee până la meridianul 25? De ce nu trecem imediat la extragerea uriaşei noastre bogăţii naţionale din Nordul Greciei în aur, uraniu, osmiu şi argint, după cum propun Konstantinos Papastefanou, profesor de fizică nucleară, şi Vasilios Papagheorghiou, profesor de chimie, din cadrul Universităţii Aristotel din Tesalonic, care demonstrează ştiinţific faptul că suntem cea mai bogată ţară din Uniunea Europeană în ce priveşte resursele minerale? Şi, în sfârşit, ce a dorit să spună domnul prim-ministru referindu-se la necesitatea guvernării economice mondiale?

În faţa declaraţiei agresive a noului conducător al partiduleţului, supun atenţiei cu toată politeţea următoarea întrebare: cum de supraloja Bilderberg, întrunită în 1993 la hotel Asteras din Vouliagmenas, cu participarea aceloraşi persoane la care m-am referit în emisiunea menţionată, a profeţit prin gura Ministrului de Externe de atunci al SUA, domnul Cristofer, în toiul deplinei acalmii pe scena noastră politică, căderea guvernului elen care urma să aibă loc peste trei luni? Să fie întrebat asupra acestei chestiuni fostul prim-ministru, domnul Konstantinos Mitsotakis, acest Nestorie (ereziarhul) al politicii.

Şi, în sfârşit, răspunzând articolului din ziarul Το Βήμα της Κυριακής (Tribuna de Duminică) din 2.01.2010 cu titlul „Un taliban din Pireu”, îl sfătuiesc cu bunăcuviinţă pe proprietarul ziarului, domnul Psyharis, să vegheze asupra credibilităţii ziarului său şi să fie atent cu redactorii săi, ca nu cumva să se ajungă şi la închiderea ziarului Tribuna de Duminică, aşa cum s-a întâmplat cu cotidianul Το Βήμα (Tribuna). Cu atât mai mult cu cât în ziarul Βηματοδότης (Stimulator) de duminică 13.06.2010 s-au publicat următoarele:

„Domnul Gheorghios Papakonstantinou este singurul politician grec care a participat la reuniunea din acest an a clubului Bildenberg care a avut loc în Spania. Ceilalţi doi greci au fost preşedintele Coca-Cola, domnul G. David, şi preşedintele Eliamep, domnul L. Tsoukalis. «Discuţiile cu uşile închise» au avut ca temă criza mondială şi, cu siguranţă, şi Grecia. Dintre celebrităţile străine care s-au remarcat menţionăm: primul-ministru al Spaniei, domnul Jose Luis Zapatero, domnul comisar J. Almunia, şeful băncii Deutsche Bank, domnul Josef Ackermann, preşedintele Microsoft, Bill Gates, istoricul Niall Ferguson, trimisul special în Pakistan şi Afganistan, domnul Richard Holbrook, fostul Ministru al Economiei SUA, domnul Robert Rubin şi şeful Consiliului Experţilor în Probleme Economice al preşedintelui Obama, domnul Lawrence Summers. Şi, desigur, nici o întâlnire secretă nu este cu adevărat secretă fără participarea domnului Henry Kissinger. Ce le-a spus domnul Papakonstantinou tuturor acestora? «Aş putea să îţi spun, dar apoi ar trebui să te omor!» a răspuns cu binecunoscutul său zâmbet enigmatic domnul Papakonstantinou unui colaborator al meu care a îndrăznit să îl întrebe. Care ar putea fi secretul mortal? Sper să nu fie ceva legat de viitorul economiei”.

Toate acestea adeveresc referirile pe care le-am făcut.

Şi un răspuns datorat cercurilor bisericeşti cunoscute care s-au precipitat să sprijine cu neruşinare această conspiraţie mondială satanică. Sunt curios să aflu ce intenţionează să răspundă Ziditorului Bisericii, Domnului nostru, atunci când se vor afla înaintea Lui ca să dea seama pentru felul în care au chivernisit via Sa, când El le va pune înainte Talmudul, Kabala şi paraliteratura rabinică, prin care în chip nemilos şi mârşav este acoperit de ocări. „Cel ce cearcă inimile şi rărunchii” (Ps. 7, 9), Domnul, oare va accepta bâlbele lor despre teoria iubirii[1] şi pseudoumanism?

Şi o declaraţie pentru oricine este interesat: ierarhii Bisericii Ortodoxe a lui Hristos, nedespărţite şi neschimbate, nu abdică atunci când e vorba de teme ale credinţei, ci aleg să moară fie în exil, fie pe eşafod.+ Serafim, Mitropolitul Pireului

sursa: Ὀρτοδόξος Τύπος, nr. 1862, 14.01.2011, p.5.

http://aktines.blogspot.com/2011/01/blog-post5586.html

Traducere Mihail Ilie

Sursa: Graiul Ortodox

[1] Autorul foloseşte termenul de αγαπολογία care s-ar reda în română prin … iubirologie. Îi vom spune „teoria iubirii”, prin care teologii ortodocşi, adepţi ai ecumenismului, susţin direct sau indirect că în numele iubirii se poate trece cu vederea adevărul dogmatic în relaţiile interreligioase şi intercreştine. (n.tr.)

Introdu e-mailul pentru abonare:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu