miercuri, 12 februarie 2014

Ce a facut Biserica Ortodoxa in 2013 pentru români

In anul 2013 au beneficiat de asistenţă socială de specialitate 22 945 copii din aşezămintele sociale ale Bisericii Ortodoxe Române, dar mai ales din familii sărace şi fără posibilităţi de întreţinere sau cu părinţi aflaţi la muncă în străinătate, 4 920 persoane cu dizabilităţi (deficienţe de vorbire, vedere şi auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA etc.), 15 086 persoane vârstnice din aşezămintele de protecţie socială bisericeşti, din centrele sociale de tranzit şi adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonaţi de familie şi cu grave probleme de sănătate, 13 110 victime ale traficului de persoane, victime ale violenţei familiale, deţinuţi eliberaţi, victime ale calamităţilor naturale, şomeri şi 5 650 persoane din alte categorii sociale defavorizate.

Anul trecut eparhiile Patriarhiei Române, prin birourile social-filantropice, au acordat peste 152 000 de ajutoare financiare directe în valoare de aproape 18.000.000 lei şi aproximativ 420 000 de ajutoare materiale constând în alimente, îmbrăcăminte, rechizite, produse igienico-sanitare, medicamente, electrocasnice etc., în valoare de peste 15 000 000 lei.
Familiile şi persoanele afectate de inundaţiile din luna septembrie 2013 au fost ajutate cu peste 1 500 000 lei şi bunuri materiale în valoare de aproape 500 000 mii lei.

Pentru susţinerea activităţilor social-filantropice în anul 2013, Biserica Ortodoxă Română a cheltuit suma de 80.828.191 lei.

In eparhiile Bisericii Ortodoxe Române funcţionează în prezent 784 de instituţii şi servicii sociale, dintre care: 141 cantine sociale şi brutării, 50 instituţii medicale şi farmacii, 75 centre de zi pentru copii, 68 centre educaţionale, 15 centre de zi pentru vârstnici, 47centre rezidenţiale pentru vârstnici, 11 centre comunitare, 35 centre de tip familial, 38 grădiniţe sociale şi after-school, 13 locuinţe protejate, 130 centre de informare, consiliere şi resurse, 2 instituţii de învăţământ pentru adulţi, 18 centre de urgenţă (pentru persoane fără adăpost, victime ale violenţei domestice şi ale traficului de persoane, 13 campusuri de tabără şi alte 128 de instituţii sociale cu specific diferit.

http://basilica.ro/stiri/adunarea-nationala-bisericeasca-la-patriarhie_14399.html

Introdu e-mailul pentru abonare:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu