sâmbătă, 20 august 2016

Despre păzirea dreptei credințe

Sfaturile Sf. Nifon catre fiul lui duhovnicesc, Sf. Neagoe Basarab, domnitorul Tarii Romanesti

Biserica lui Hristos, iubitul meu fiu, nu poate fi biruită nici de oameni, nici de demoni. Ea este Trupul lui Hristos, iar noi toți suntem mădularele ei, dacă trăim în chip plăcut lui Dumnezeu. În Biserică aflăm viața cea veșnică și tot în ea ne tămăduim de rănile aducătoare de moarte ale păcatelor. În Biserică noi cunoaștem Adevărul și slobozenia (libertatea). Războaiele și furtunile ce s-au abătut asupra Bisericii au făcut-o să strălucească mai mult în această lume. 

Așa s-au adunat Soboarele a toată lumea, când primejdiile dinlăuntru ori dinafară se înmulțeau. Atunci Duhul Sfânt a ridicat sfinți și mucenici care au arătat adevărul și au vădit rătăcirea, iar aceștia sunt luminătorii a căror laudă nu se va sfârși în veac. Credința pravoslavnică, ortodoxă, fiul meu, a fost pecetluită la aceste Soboare de Duhul Sfânt și pentru aceea în toată vremea nevoiește-te a o păzi, ca și Dumnezeu să te păzească pe tine de moartea cea veșnică. Așa am cunoscut până astăzi, că tot omul care cinstește Biserica, cinstit va fi de Dumnezeu și aici pe pământ și în ceruri, și tot cel care calcă cele ale Bisericii, nici pe pământ și nici dincolo nu va afla odihnă.
Despre tinerețea bine plăcută lui Dumnezeu

Fiul meu, tinerețea, dacă are smerenie, destul îi este ei! Că nimic nu cere Dumnezeu de la tânăr fără numai curăție și smerenie. Deci tu, fiule, fii blând și pașnic, îndurat și milostiv și te socotește pe tine dedesubtul tuturor oamenilor și vei fi în adevăr sălășluindu-te cu Dumnezeu. Și silește-te a nu-ți închipui cu mintea că ai ajuns la măsura curăției sfinților. Ci grăiește-ți ție de-a pururea așa: "Suflete, cunoaște că întru păcate ai covârșit și pe demoni, iar vreun lucru bun încă nu ai făcut pentru Dumnezeu și vai nouă, ticălosule, ce vom face în ziua Judecății?" Și să-ți fie ție rugăciunea ta în toată vremea vieții tale ca a unui păcătos și zi în fiecare clipă: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluește-mă!" Și iarăși: "Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul!" Zi și graiurile acestea totdeauna: "Doamne, de cele ascunse ale mele curățește-mă și de cele străine iartă pe robul Tău!" Socotește-te pe tine ca niște țărână nefolositoare și de aici îți va fi ție îndreptarea.

Măria Sa, Neagoe Basarab” – Ediție alcătuită și îngrijită la Mănăstirea Diaconești, Editura Bonifaciu 2013

Introdu e-mailul pentru abonare:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu