duminică, 10 iunie 2012

Legile judecatii - Arsenie Boca

Ziua judecăţii omului e totodată şi ziua naşterii din nou a lumii, când va fi Cer nou şi pământ nou, căci acestea care sunt, de istov vor arde. Deodată cu această minune a înnoirii cosmosului prin foc, omule înnoit prin focul judecăţii. Astfel pe pământ sunt adeseori puzderii delegi omeneşti; la judecata lui Dumnezeu sunt numai două: legea iubiriide Dumnezeu şi legea iubirii de oameni, în care se cuprinde toată Scriptura. In loc de dosare, sunt cărţile morţii şi Cartea Vieţii, în care-s scrise toate faptele oamenilor. în ziua judecăţii se împlineşte desăvârşit cuvântul, care zice: "Mila şi adevărul merg înaintea Ta' , căci atunci oamenii vor fi între- baţi despre: 1. faptele iubirii şi 2. mărturisirea dreptei credinţe, dupăcuvântul:

"Cine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele în neamul acesta preacurvar şi păcătos, şi Fiul Omului se va ruşina de el când va veniîntru mărirea Tatălui Său, cu sfinţii îngeri".

Mila şi adevărul, iubirea şi curajul mărturisirii lui Dumnezeu, iar  pe de altă parte, ura şi minciuna, acestea îi despart pe oameni în două,în buni şi răi, precum desparte păstorul oile de capre; oile de-a dreapta şi caprele de-a stânga.Iubirea lui Dumnezeu nici la judecată nu uită pe săracii pe carei-a iubit, numindu-Se în locul lor şi binecuvântând pe cei ce au avut milă:

Faptele iubirii de oameni i-au adus pe aceştia în împărăţia iubiriilui Dumnezeu. Iar celor de la stânga, pentru faptele iubirii de sine, care calcă peste oameni şi nesocoteşte pe Dumnezeu, le va spune osânda;

"Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în foculcel veşnic, gătit diavolului şi îngerilor lui".

Pentru că:

"Flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat, şi nu Mi-aţi dat să beau; străin, şi nu M-aţi primit, gol, bolnav şi în temniţă am fost şi n-aţivenit la Mine".

Şi se vor apăra aceştia zicând:

"Doamne când Te-am văzut flămând, sau înse-tat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în închi-soare şi nu Ţi-am slujit Ţie?"

"întrucât nu aţi făcut acestea săracilor, fraţilor Mei mai mici, pe care pururea i-aţi avut între voi, nici Mie nu Mi-aţi făcut!"
 Din "Cararea Imparatiei"

Introdu e-mailul pentru abonare:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu