vineri, 26 octombrie 2012

„Cu cei ce se grăbesc eu nu mă grăbesc”

Acestea sunt scrise în biserica din Drăgănescu de Părintele Arsenie: „Spovedania, taina Pocăinţei, prin care puterea lui Dumnezeu dată preoţilor şterge biruinţele diavolului asupra omului, căci păcatul esteo conspiraţie între diavol şi minte împotriva lui Dumnezeu sau împotriva unei porunci a Lui, la ascultarea omului de Satana, şi nude Dumnezeu. Când aceste biruinţe sunt spovedite şi ispăşite princanon şi necazuri, acelea nu mai au nici o greutate la cântarul judecăţii particulare.

Când sunt spovedite dar numai pe patul morţii şi n - a mai rămas timp de canon şi îndreptare, ei (diavolii) vin şi înfricoşează sufletul cu necaz şi urgie mare; dacă însă omul le -a ars pe pământ măcar cu o lacrimă, acesta nu se pierde, ci poate atrage mila lui Dumnezeu.

Când biruinţele lor rămâm consimţite toată viaţaşi neşterse de taina pocăinţei, omul acela, deşi botezat, s - a făcut fiul aceluia de care a ascultat. Biruinţele lui au toată greutatea,fărădelegii. Cei cumpliţi au câştigat sufletul Omului. Sufle lele drepţilor însă, ca un şuvoi de foc urcă la cer, ca unele ce s -au îmbogăţit în focul Duhului Sfânt “.

Parintele Arsenie Boca

Introdu e-mailul pentru abonare:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu