miercuri, 15 iunie 2016

A apărut Revista ATITUDINI Nr. 44, dedicată Părintelui Arhimandrit Justin Pârvu, la 3 ani de la adormirea sa

 Comenzi sau Abonamente se pot face completând formularul de aici sau la adresa de
email: atitudini.pv@gmail.com

SUMAR


Editorial:Primejdia întrunirii Sinodului Panortodox din Creta
Apostazia de la Teologia Sfinților Părinți
de Monahia Fotini
8 ÎNVĂŢĂTURILE PĂRINTELUI JUSTIN – DESPRE SFINTE SINOADE ŞI SINOADE TÂLHĂREŞTI
„Să nu ne înfruptăm din aluatul ereticilor farisei de azi!”

16 PĂRINTELE JUSTIN, TĂMĂDUITORUL DE SUFLETE.
„AVEA PUTEREA DE A RIDICA OMUL DIN IADUL LUI, DE A-I LUMINA ADÂNCUL SUFLETULUI”
De leroschim. Ioan Şişmanian
21 ŞCOALA PĂRINTELUI JUSTIN PÂRVU de Pr. Constantin Lupu
24 PĂRINTELE JUSTIN A SLUJIT BISERICA CU TIMP ŞI FĂRĂ TIMP, ALINÂND DURERILE OAMENILOR CARE FAC 
PARTE DIN BISERICĂ  de Pr. Prof. Vasile Păvăleanu
29 PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU- MĂRTURII ALE SFINTENIEI ADUNATE DIN RELATĂRILE PELERINILOR
33 PĂRINTELE PROCLU ŞI PĂRINTELE IACOB, DOI SIHAŞTRI FRUMOŞI LA SUFLET, DIN MUNJII NEAMŢULUI: 
DESPRE POCĂINŢĂ ŞI VREMURILE TULBURI DIN BISERICĂ
38 MĂNĂSTIRI DIN MITROPOLIA MOLDOVEI
ÎŞI EXPRIMĂ ÎNGRIJORAREA CU PRIVIRE LA SINODUL PANORTODOX DIN CRETA
41 LA SINODUL DIN CRETA,
SĂ NU UITAŢI DE SFINTELE CANOANE!
de Pr. Stavrofor Constantin Catană, Sf. Mănăstire Văratic
44 REAUA ASCULTARE ŞI SFÂNTA NEASCULTARE de Pr. Protoprezbiter Theodoros Zisis
52 SFÂNTUL MUNTE AVERTIZEAZĂ ASUPRA SINODULUI PANORTODOX DIN CRETA COMUNICAT AL SFINTEI CHINOTITE, 
ADRESAT PATRIARHULUI BARTOLOMEU
58 ROLUL MIRENILOR LA SINOADE, PROBLEMA RECEPTĂRII DECIZIILOR SINOADELOR, SINOADELE ECUMENICE ŞI 
CHESTIUNEA SINODULUI PANORTODOX
ANUNŢAT PENTRU ACEST AN de teolog Marian Maricaru
66 MITROPOLITUL IEREMIA DE GORTINA:
„Nu este loc de compromis în cele ale credinţei.”
74 PROFESOR DR. DIMITRIOS TSELENGHIDIS:
„Niciun Sinod Panortodox nu poate să acorde caracter eclesial eterodocşilor”
84 PR. GHEORGHE CALCIU DUMITREASA: DESPRE IUBIREA LUCRĂTOARE A RUGĂCIUNII, Predică
91 DESPRE DRAGOSTEA DUMNEZEIASCĂ
Din învăţăturile unei sfinte necunoscute către fiul ei duhovnicesc (III)
94 SCANDALUL VACCINURILOR de Ioan Vlăducă
98 DE VORBĂ CU MAICA STAREŢĂ MACRINA DE LA MĂNĂSTIREA
„SF. IOAN BOTEZĂTORUL- MACRI NOU” DIN MEGARA
Comenzi sau Abonamente se pot face aici, la adresa de email: atitudini.pv@gmail.com

Introdu e-mailul pentru abonare:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu